Tuesday, September 17, 2013

Gelons les profits, pas les salaires: Manifestation contre le gel des salaires le 26 septembre à 17h.Départ de la Colonne du Congrès (rue Royale - Bruxelles)

Au nom de la sacro-sainte compétitivité, le gouvernement veut bloquer les salaires en 2013-14, et modifier la loi de 1996 sur la compétitivité pour prolonger ce blocage au delà de 2014.

Soyons nombreux à marquer notre opposition:
> à l'appauvrissement des travailleur/ses au profit des actionnaires
> à la destruction de la liberté de négociation collective des travailleurs

Avec la modification de la loi de 1996, le Gouvernement veut bloquer nos salaires, pour les aligner sur ceux de nos voisins français, néerlandais mais surtout allemands. Le modèle allemand est devenu l’unique horizon de ceux qui nous gouvernent. Un modèle ? pas de salaire minimum, pas d’indexation, 7 millions de mini-emplois à 400 euros par mois, 15 % de pauvreté. Entre 2000 et 2010, le salaire annuel moyen n’a crû que de 1% en Allemagne et les salaires les plus faibles ont chuté de 16 à 22% (salaires nets réels). Aux travailleurs allemands, leur gouvernement reproche de ne pas être assez compétitifs par rapport aux travailleurs chinois... La compétitivité est donc bien une course aux salaires les plus bas - et c'est pour ce jeu-là que notre gouvernement veut sacrifier notre liberté de négociation.

Nous refusons cette mise en concurrence des travailleur/ses qui profite aux actionnaires. Nous ne voulons pas de cette loi qui appauvrit les travailleurs, sans toucher aux profits des détenteurs de capitaux et des patrons. Durant la dernière décennie en Belgique, les bénéfices des sociétés ont augmenté de plus de 75%, que les dividendes versés aux actionnaires ont augmenté de 300%, alors que le revenu disponible des ménages n’a augmenté, lui, que de 13% !

Des salaires suffisamment élevés sont nécessaires au maintien de l’emploi. Que deviennent les secteurs de la distribution, de l'horeca, de la construction si nous n'avons plus de salaires ? L'utilisation des cadeaux faits aux entreprises permettrait de créer des milliers d'emplois.

Promouvoir la baisse des salaires, ou des cotisations sociales, ou l’individualisation de la négociation, c’est promouvoir la guerre de tous contre tous. A l’inverse, la libre négociation collective des salaires est une composante fondamentale de notre démocratie – autant que d’aller voter.

LEUR COMPéTITIVITé, C'EST NOTRE PAUVRETé !

Action à l’initiative de la CNE, de la régionale bruxelloise de la CGSP ALR et des Comités Action contre l’austérité en Europe (CAE, collectif rassemblant militants syndicaux, altermondialistes, indignés et citoyens révoltés). 

------------------------------------------------------
Neen aan de bevriezing van de lonen:
Op 26 september omsingelen we het parlement!

Niet de lonen, maar de winsten moeten bevroren worden!

In naam van het heilig concurrentievermogen heeft de regering een wet op de "loonmatiging" gelanceerd. Het federaal parlement zal die wet binnenkort goedkeuren; dat zou in principe reeds gebeurd zijn in 2012 met het oog op de begroting van 2013.
We moeten ons met kracht tegen dit wetsontwerp verzetten, dat leidt tot nog meer verarming van de werkers, ten voordele van de aandeelhouders! Daarom omsingelen we het Parlement op 12 september aanstaande!
Door een wijziging aan de wet van 1996 op het concurrentievermogen (wet op de loonnorm) wil de regering onze lonen blokkeren tegenover de buurlanden: Frankrijk, Nederland maar vooral in verhouding met Duitsland. En dat voor meerdere jaren!
Het Duits model is dé inspiratiebron geworden van onze regeerders. Over de duistere kanten van dit model zijn ze echter nogal zwijgzaam: geen minimumloon, geen indexering van de lonen, 7 miljoen mini-jobs aan 400 euro per maand, 15% armen... Volgens het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung daalde het gemiddelde reële brutoloon in Duitsland in de periode 2000-2010 met 4,2%, de laagste lonen daalden zelfs met 20% .
We zitten dus echt in een wedloop om het laagste loon, en volgens onze regering moet België deze wedloop 'winnen' ...
Wij verzetten ons tegen het uitspelen van de de Europese arbeiders tegen elkaar en wij willen niet weten van een wet die de werkers verarmt!
De regering blokkeert de lonen, maar van een bevriezing van de winsten van de patroons en de bedrijven is geen sprake. En ze staat altijd klaar om miljarden overheidsgeld te pompen in 'onze' banken, die nochtans verantwoordelijk zijn voor de crisis.
Aan ons loon zitten, dat is volgens de regering blijkbaar goed voor het 'ondernemersklimaat', voor de 'competitiviteit van onze bedrijven', en vette bonussen trekken zogezegd investeerders en bekwame bedrijfsleiders aan...
Men zegt er niet bij dat in de afgelopen 10 jaar de Belgische bedrijfswinsten met meer dan 75% gestegen zijn, dat de aandeelhouders drie maal zoveel dividend binnenhaalden, maar dat het beschikbaar inkomen van de gezinnen slechts met 13% steeg ...
We hebben genoeg van de georganiseerde armoede!

BIJEENKOMST OP 26 SEPTEMBER TE 17u AAN DE CONGRESKOLOM (Koningsstraat, buiten de neutrale zone) 
Dit is een initiatief van CNE, CGSP ALR Brussel en de ACSIE-comités (ACtie tegen de Soberheidspolitiek In Europa) / Comités Action Europe (CAE) een samenwerking van syndicale militanten, andersglobalisten, indignados en verontwaardigde burgers.

No comments:

Post a Comment